Publicaties


The Right to Personal Autonomy Regarding Sex, Gender and Sexual Orientation

In recent years, the fundamental rights of LGBTIQ+ persons have received increased legal attention at the international and national level. Considerable legal progress has been made in a short period of time, even though at the same time a divergent trend is occurring in several countries around the world. The Right to Personal Autonomy Regarding Sex, Gender and Sexual Orientationinvestigates whether a legal framework based on (the recognition of a right to) personal autonomy regarding sex (characteristics), gender (identity/expression) and sexual orientation could still enhance the legal status of LGBTIQ+ persons.

Bekijk dit product in de webshop van Boom Den Haag
Het multidimensionale pensioenbegrip

De manier waarop de wetgever over het pensioen denkt, bepaalt in belangrijke mate de inhoud van pensioenwetten. De tijdsgeest en context sturen zijn ideeën telkens in een bepaalde richting. Het resultaat is dat binnen het pensioenrecht het gehanteerde pensioenbegrip soms aanzienlijk verschilt tussen wetten onderling. We spreken van het multidimensionale karakter van het pensioenbegrip.

Bekijk dit product in de webshop van Boom Den Haag
Onteigenen in Vlaanderen na het Onteigeningsdecreet

In 2017 heeft Vlaanderen het onteigeningscontentieux naar zich toe getrokken: ‘Wat we zelf doen, doen we beter’. Is dit louter een politieke slogan of zit er een grond van waarheid in? Na vier jaar toepassing van het Decreet van 24 februari 2017 betreffende onteigening voor het algemeen nut vormt dit de centrale vraag van dit boek. De auteurs evalueren vanuit hun praktijkervaring of het Decreet aan de verwachtingen voldoet en of er sprake is van een vereenvoudiging of dat het net nog wat ingewikkelder is geworden.

Bekijk dit product in de webshop van Boom Den Haag
Kwetsbare verdachten in de strafprocedure

De afgelopen jaren is de aandacht voor de procedurele waarborgen van verdachten en beklaagden in strafprocedures toegenomen, zowel op Europees als nationaal niveau. Daarbij worden de specifieke behoeften van zogenoemde kwetsbare verdachten erkend. Hoewel vaststaat dat zij een aangepaste bejegening nodig hebben, blijft het tot op heden onduidelijk wat precies onder die kwetsbaarheid moet worden verstaan en op wie de specifieke waarborgen die worden vooropgesteld precies van toepassing zijn. Op basis van een grondige analyse van de relevante bestaande Europese en Belgische regelgeving en rechtspraak enerzijds en de wetenschappelijke (voornamelijk rechtspsychologische) literatuur anderzijds, biedt dit boek een diepgaand inzicht in de kwetsbaarheid van verdachten.

Bekijk dit product in de webshop van Boom Den Haag
Constructief omgaan met conflicten en geschillen

Onderhandelen en bemiddelen worden soms gelabeld als soft skills. Er is echter weinig soft aan deze materie. Integendeel, het is hard werken: het wantrouwen en de spanningen tussen partijen kunnen hoog oplopen. Onderhandelen en bemiddelen zijn daarom veeleer moeilijke human skills. Ze vergen een combinatie van vaardigheden en grondige theoretische kennis en ze vereisen een attitude van empathie en sensitiviteit voor de complexiteit van interpersoonlijke relaties.

Met dit boek willen de auteurs de lezer ondersteunen in het ontdekken en ontwikkelen van deze vaardigheden. Daarbij bouwen ze voort op de theorie van het ‘integratief onderhandelen’, met als doel een overeenkomst te vinden die verrijkend is voor alle betrokken partijen.

Bekijk dit product in de webshop van Boom Den Haag
De Advocatenbarometer 2020

In dit boek worden de resultaten gepresenteerd van de derde advocatenbarometer, een empirisch rechtssociologisch onderzoek naar het profiel van advocaten die zijn verbonden aan een of meerdere Nederlandstalige balies in Vlaanderen en Brussel. Na eerdere afnames in 2006/07 en 2012/13, verzamelden we in het kader van deze derde editie gegevens van meer dan 2.500 advocaten in de periode mei-juli 2020. De studie werd opnieuw uitgevoerd in opdracht van de Orde van Vlaamse Balies, en stond onder leiding van professor Wim Hardyns (Universiteit Gent) en professor Stephan Parmentier (KU Leuven).

Bekijk dit product in de webshop van Boom Den Haag
Preadviezen 2020-2021

Dit zijn de preadviezen voor het jaarlijkse congres van de Vereniging voor de vergelijkende studie van het recht van België en Nederland. De onderwerpen voor dit jaar zijn:

- de algemeenbelangactie en de civiele rechter
- oplichting

Preadviezen 2020-2021 is interessant voor rechtswetenschappers, onderzoekers, rechters en wetgevingsjuristen.

Bekijk dit product in de webshop van Boom Den Haag
Grammar of the Wealthy Family

Any person with money and assets at some point in time worries about the future of that wealth after his passing away. What will happen with the money and valuables? The real estate and the company? Estate planning is a broad area of law where private law, tax law, corporate law and private international law blend together.

Bekijk dit product in de webshop van Boom Den Haag
Linking High-Level Accused to Sexual and Gender-Based Crimes in International Criminal Law

Linking High-level Accused to Sexual and Gender-Based Crimes in International Criminal Law focuses on the theoretical and practical perspectives taken by the ICTY, ICTR, and ICC. It seeks to answer the question of how high-level officials can and should be investigated and prosecuted for their role in the commission of sexual and gender-based crimes.

Bekijk dit product in de webshop van Boom Den Haag
The Law and Jurisprudence of the International Criminal Tribunals and Courts

This book provides the most comprehensive overview of the law and jurisprudence of the international and internationalized criminal courts and tribunals concerning procedure, evidence, and human rights. The author analyses the origin and evolution of the relevant statutory provisions and provides the rationale behind the evolution. Relevant jurisprudence of the European Court of Human Rights and practice of the UN Human Rights Committee are included.

Bekijk dit product in de webshop van Boom Den Haag
Mental Health and Criminal Justice / Santé mentale et justice pénale

More than 10.74 million people globally are detained in penal institutions. An estimated 40% to 90% of these detainees suffer from mental illness. This makes the prevalence of mental disorder in detainees extremely high compared with the general population (18% to 29%). As a consequence, defendants and detainees with mental illness are not ‘yet another vulnerable group’ that should be ‘taken into account’ in developing laws and policies On the contrary, they are a dominant force and therefore a factor that should shape our criminal justice systems.

Bekijk dit product in de webshop van Boom Den Haag
Materials on Commercial Law - Volume I

An accident happened in the North Sea and I need a complete overview of the rules regarding oil pollution at sea. I need to draft a legal advice for a financial institution on paperless trade finance. I wish to have the legal rules applicable to copyrights and trademarks at hand during my client’s meeting. As a student, I wish to have one compendium in which the most important materials and legal provisions on (International) Commercial Law are gathered. For these and many more examples, one can rely on the Materials on Commercial Law.

Bekijk dit product in de webshop van Boom Den Haag
Materials on Commercial Law - Volume II

An accident happened in the North Sea and I need a complete overview of the rules regarding oil pollution at sea. I need to draft a legal advice for a financial institution on paperless trade finance. I wish to have the legal rules applicable to copyrights and trademarks at hand during my client’s meeting. As a student, I wish to have one compendium in which the most important materials and legal provisions on (International) Commercial Law are gathered. For these and many more examples, one can rely on the Materials on Commercial Law.

Bekijk dit product in de webshop van Boom Den Haag
Materials on Commercial Law - Volume III

An accident happened in the North Sea and I need a complete overview of the rules regarding oil pollution at sea. I need to draft a legal advice for a financial institution on paperless trade finance. I wish to have the legal rules applicable to copyrights and trademarks at hand during my client’s meeting. As a student, I wish to have one compendium in which the most important materials and legal provisions on (International) Commercial Law are gathered. For these and many more examples, one can rely on the Materials on Commercial Law.

Bekijk dit product in de webshop van Boom Den Haag
Materials on Commercial Law - Volume IV

An accident happened in the North Sea and I need a complete overview of the rules regarding oil pollution at sea. I need to draft a legal advice for a financial institution on paperless trade finance. I wish to have the legal rules applicable to copyrights and trademarks at hand during my client’s meeting. As a student, I wish to have one compendium in which the most important materials and legal provisions on (International) Commercial Law are gathered. For these and many more examples, one can rely on the Materials on Commercial Law.

Bekijk dit product in de webshop van Boom Den Haag